Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiObvestilaVestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Pravni akti

Okrog 12.500 še živih slovenskih izgnancev, prisilnih delavcev in beguncev je organiziranih v 84 krajevnih organizacij Društva izgnancev Slovenije, ki delujejo po vsej Sloveniji. Društvo izgnancev Slovenije ima svoj statut, krajevne organizacije DIS pa pravila za delovanje. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je Društvu izgnancev Slovenije podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu.

Najvišji organ društva je skupščina Društva izgnancev Slovenije 1941 – 1945. Vsake štiri leta skupščina izvoli predsednika, dva podpredsednika, izvršni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.

Izvršni odbor DIS ima več komisij: komisijo za organizacijsko dejavnost, komisijo za socialno-zdravstvena vprašanja in odškodnine, komisijo za stike s kraji izgnanstva, prisilno delo, mednarodno dejavnost, komisijo za informativno –publicistično dejavnost in založništvo, statutarno, pravno komisijo ter uredništvo Vestnika DIS.

Obvestila
Trenutno ni novic