Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoSestav organov Pravni aktiDejavnostiObvestilaVestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

SESTAV ORGANOV

DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945, IZVOLJENIH NA SKUPŠČINI DIS 30. junija 2017

Podpredsednik DIS Predsednica DIS Komljanec CB - pokojni

MARTIN PODLESNIK
PODPREDSEDNIK

roj. 13. 10. 1942 v izgnanstvu v Nemčiji. Višji upravni delavec. Vse od leta 1992 sodeluje v DIS. Je član izvršnega odbora DIS, član informacijske in statutarno pravne komisije. Je predsednik finačne komisije pri IO DIS. Na skupščini DIS 30. junija 2017 je bil izvoljen za podpredednika DIS.

IVICA ŽNIDARŠIČ
PREDSEDNICA DIS

roj. 25. 6. 1934 na Bučki. Ima visoko izobrazbo. Je izgnanka v nemška taborišča. Bila je predsednica Rdečega križa Slovenije. Od leta 1991 aktivno deluje v DIS. Od leta 1997 do leta 2001 je bila podpredsednica DIS. 30. 6. 2017 je bila ponovno izvoljena za predsednico DIS.

ALOJZ RUPAR
PODPREDSEDNIK

roj. 20. 7. 19471; izgnan v nemška taborišča. Je kmetijski tehnik. Predsednik krajevne organizacije DIS Boštanj, član in predsednik komisije za organizacijsko dejavnost pri IO DIS. Na skupščini DIS 30. junija 2017 je bil izvoljen za podpredsednika DIS.

ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA DIS

Član IO DIS Član IO DIS Članica IO DIS
ŽIGA BLAJ
roj. 18. 2. 1994;
potomec izgnancev.
TEODOR COLNAR
roj. 5. 3. 1944 v izgnanstvu v Nemčiji.
MAJDA CVETANOVSKI
roj. 28. 9. 1942; izgnana na Hrvaško.
MAKSIMILIJAN FEREK
roj. 18. 10. 1936;
izgnan v nemška taborišča.
ČLanica IO DIS Članica DIS; Član IO DIS; Član IO DIS
SABINA GODNIČ
roj. 1. 9. 1941; izgnana v
nemška taborišča.
ZDENKA KAPLAN
roj. 22. 6. 1930; izgnana v nemška taborišča.
MARJAN KOŠAK
roj. 22. 6. 1941; izgnan v Bosno in na Hrvaško.
ROK KRŽAN
roj. 4. 8. 1936; izgnan v nemška taborišča.
Član IO DIS Član IO DIS Članica IO DIS Član IO DIS
mag. GREGOR KAPLAN
roj. 12. 2 1974;
potomec izgnancev.
IVAN KUNEJ
roj. 10. 5. 1939; izgnan v Nemčijo.
ANA PIRC
roj. 9. 5. 1946; svojka,
hči izgnanca
ALBIN PRAŽNIKAR
roj. 14. 2. 1938; izgnan v nemška taborišča.
Članica IO DIS Član IO DIS Član IO DIS Član IO DIS
STANISLAVA RAČIČ
roj. 14. 7. 1943; rojena v
izgnanstvu, Kassel.
MILAN SKLEDAR
roj. 1. 7. 1962;
potomec izgnancev.
MARJAN ŠPEGELJ
roj. 12. 4. 1942; rojen v
izgnanstvu na Hrvaškem.
RUDI ZADNIK
roj. 2. 1. 1944;
sin begunke.
Član IO DIS Članica IO DIS    
DAVORIN ZDOVC
roj. 2. 8. 1939; izgnan v Bosanski Petrovac.
MARIJA ŽNIDAR
roj. 6. 3. 1941; izgnana v nemška taborišča
   


ČLANI SVETA DIS

Član Sveta DIS Član Sveta DIS Član Sveta DIS Članica Sveta DIS
Prof. dr. JANKO PRUNK
roj. 30. 12. 1942,
zgodovinar.
Mag. FRANC ŽNIDARŠIČ
roj. 11. 12. 1940; 
izgnan v nemška taborišča.
dr. MILAN JAZBEC
roj. 22. 6. 1956; sin izgnanke.
HILDA MARC
roj. 12. 5. 1941;
izgnana v Nemčijo.
Član Sveta DIS      
Mag. VLADIMIR ROSTOHAR
roj. 16. 7. 1944;
dipl. gradb. inženir
     


ČLANI NADZORNEGA ODBORA DIS

Veronika Kljun predsednica NO DIS Jolanda Želj-Erhard
VERONIKA KLJUN
roj. 10. 6. 1944;
rojena v 
izgnanstvu v Nemčiji.
JOLANDA ŽELJ-ERHARD
roj. 5. 10. 1939;
izgnana v Nemčijo.
KARL LEVAK
roj. 6. 1. 1943;
rojen v izgnanstvu.


ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA DIS

Članica častnega razsodišča Terezija Repovž Voščun Alojz
JOŽE KRIŽANČIČ
roj. 14. 2. 1924;
izgnan v
nemška taborišča.
EMILIJA DRŽANIČ
roj. 25. 10. 1933;
 izgnana v nemška taborišča.
TEREZIJA REPOVŽ
roj. 27. 2. 1944 staršem
 v izgnanstvu. 
ALOJZ VOŠČUN
roj. 27. 11. 1936;
izgnan na Madžarsko.
     
JOŽE KVEDER
roj. 7. 4. 1941;
izgnan v Nemčijo.
     
Obvestila

7. junij – dan slovenskih izgnancev
20. april 2023

Osrednje prireditve ob dnevu izgnancev tudi letos ne bo, bo pa dan odprtih vrat v taborišču v Brestanici v soboto, 3. junija 2023, in ogled razstave DIS o nasilju nad slovanskimi narodi.

Več »

Dan odprtih vrat taborišča v Brestanici
21. april 2023

Izvršni odbor Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 bo ob dnevu izgnancev, 7. junija, organiziral dan odprtih vrat v največjem zbirnem taborišču za izgon Slovencev, ki je bilo v grajskih hlevih in konjušnicah v Brestanici. Taborišče bo odprto v soboto, 3. junija 2023, od 10. do 14. ure.

Več »

Skupščina DIS o sprejetju novega statuta DIS
20. april 2023

Društvo je pripravilo novelo statuta predvsem zaradi spremembe zakona o društvih, ki je terjala določeno prilagoditev in rešitve. Drugi razlog je, da število članstva upada, zato je bilo treba zmanjšati število članov organov in komisij. Tretji razlog pa sloni na dejstvu, da je udeležba na sestankih organov vedno nižja in za ostarelo članstvo včasih zelo težka (zadnja skupščina sklicana v živo je bila zaradi naštetih vzrokov komaj sklepčna).

Več »