Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiObvestilaArhiv obvestil VestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Obvestila

Vsem delegatom in delegatkam za Skupščino DIS
22. september 2015

Spoštovani! Skladno s sklepom Izvršnega odbora DIS z dne 3. septembra 2015, sklicujem sejo Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941 – 1945, ki bo v soboto, 3. oktobra 2015 ob 10. uri, v Ljubljani, Linhartova 13, velika dvorana.

Dnevni red:

1.    Otvoritev in pozdrav
2.    Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika
3.    Sprejem dnevnega reda
4.    Sprejem poslovnika za delo Skupščine DIS
5.    Poročila o delu DIS od junija 2014 do junija 2015
6.    Predlog programa dela Skupščine DIS in njenih organov za leto 2016
7.    Pridobivanje podpornih članov DIS
8.    Kadrovske zadeve
9.    Razno

V prilogi Vam pošiljamo gradivo k 4, 5, 6, 7 in 8 točki dnevnega reda.

Prilagamo tudi obrazec za »Pooblastilo«, ki ga naj delegat oz. delegatka prinese s seboj na sejo.

Vsaka Krajevna in Območna organizacija ima 1 delegata ali delegatko.

Prosim delegata oz. delegatko za Skupščino DIS, da pride v Ljubljano pravočasno, da odda pooblastilo in podatke za obračun potnih stroškov, kar bo možno že pred sejo.

S spoštovanjem in lepimi pozdravi!

 

                                       Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945
                                                          Ivica Žnidaršič, prof.
                                                               predsednica

 


Priloge:
- Obrazec za pooblastilo delegata oz. delegatke
- Poslovnik za delo Skupščine DIS
- Poročilo o delu DIS za obdobje  junij 2014 - junij 2015
- Predlog programa dela Skupščine DIS za leto 2016
- Pridobivanje podpornih članov DIS

« Nazaj

Obvestila
Trenutno ni novic