Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiObvestilaArhiv obvestil VestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Obvestila

Redna seja Skupščine DIS ter sprejeti sklepi
5. oktober 2016

Poleg sej Izvršnega odbora Skupščine Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 je vsako leto sklicana tudi seja Skupščine DIS in njenih organov, na katero so vedno vabljeni predsedniki in predsednice Krajevnih in Območnih organizacij DIS oziroma delegati njihovih odborov. Letos je bila seja 24. septembra 2016 v Ljubljani. Od 83 delegatov Krajevnih in Območnih organizacij DIS jih je prišlo na sejo 72. Navzoči so bili tudi člani Izvršnega in Nadzornega odbora, člani Sveta DIS in Častnega razsodišča Skupščine DIS ter častni član DIS.

Na Skupščini DIS so delegati Krajevnih in Območnih organizacij DIS sprejeli naslednje sklepe:

1.     Delegati so sprejeli poročilo Skupščine DIS in njenih organov za obdobje od junija 2015 do junija 2016 in ugotovili, da je bilo delovanje organizacij DIS na vseh ravneh uspešno.

2.     Delegati so sprejeli program dela Skupščine DIS za leto 2017.

3.     Sprejet je bil sklep, da se v vseh Krajevnih in Območnih organizacijah poveča število prejemnikov Vestnika DIS, da bo lahko ostal prispevek za Vestnik nespremenjen, 6 evrov za celo leto.

4.     Članarina za članstvo DIS ostane za vse člane enaka kot doslej, 10 evrov na leto, od tega se na DIS odvedejo 4 evri.

5.     Prispevek za vse prejemnike Vestnika je 6 evrov. Ta prispevek in 4 evre na člana DIS morajo KO in Območne organizacije nakazovati na DIS, ne glede na to, ali so denar od članov zbrali.

6.     Prispevek od članarine in prispevke za Vestnik DIS je treba poslati na DIS do konca marca vsako leto. Krajevne in Območne organizacije naj na plačilnih nakazilih napišejo namen nakazila in samo KO in ime kraja.

7.     Zbiranje podpornih članov DIS se bo začelo 1. januarja 2017. Status podpornega člana dobi tisti, ki prispeva za dejavnost DIS najmanj 30 evrov. Od prispevkov podpornih članov se vsako leto pošlje na DIS 5 evrov.

8.     Seznam podpornih članov DIS delajo KO in OO DIS in en izvod pošljejo na DIS za zagotovitev izkaznic za podporne člane in objavo v Vestniku DIS (ob soglasju podpornih članov).

9.     Glede na to, da so Krajevne in Območne organizacije DIS dobile v uporabo bančne podračune Skupščine DIS, morajo za nove upravljalce teh podračunov dobiti soglasje DIS.

10.   Doseči je potrebno, da se prepriča vladne organe RS, da izterjajo vojno škodo od Nemčije in da vložijo v sklad za poplačilo vojne škode premoženje, ki so ga na račun vojne škode pustili v Sloveniji leta 1945 in 1946 Avstrijci, Nemci in Madžari.

11.   Ponovno je treba predlagati, da se  vloži v Državni zbor RS predlog zakona o povračilu vsaj delne vojne škode izgnancem in beguncem.

12.   Dana je bila pobuda, da na programsko-volilni Skupščini DIS  v letu 2017   ponovno izvolimo za predsednico sedanjo predsednico DIS.

13.   Delegati so pooblastili Izvršni odbor DIS, da na osnovi razprave sklepe še dopolni in objavi v Vestniku DIS.

Komisija za sklepe: Hilda Marc, Gregor Kaplan, Alojz Voščun, Marija Mejač in Ivo Veble

« Nazaj

Obvestila
Trenutno ni novic