Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiObvestilaArhiv obvestil VestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Obvestila

PROGRAMSKO VOLILNA SKUPŠČINA DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945, 30. JUNIJ 2017
3. julij 2017

30. junija je v Ljubljani potekala programska volilna skupščina Društva izgnancev Slovenije 1941-1945, na kateri so med drugim obravnavali poročilo o delu društva od junija 2013 do junija 2017 ter sprejeli program dela za leto 2018, volili pa so tudi organe skupščine za obdobje 2017-2021

Sklepi Skupščine DIS

1. Delegati krajevnih in območnih organizacij Društva izgnancev Slovenije  1941–1945 (DIS), zbrani na programsko volilni skupščini DIS 30. junija 2017, so sprejeli poročilo in informacijo predsednice DIS o dejavnosti DIS za obdobje junij 2013–junij 2017.

2. Delegati sprejmemo program DIS in njegovih organov za leto 2018. Skupščina pooblašča IO DIS, da lahko med letom opravi popravek programa in finančni plan za leto 2018 glede na dotok finančnih sredstev.

3. Delegati zahtevamo, da ostanejo dosežene pravice in da se vsaj delno povrne gmotna škoda, ki je nastala med drugo svetovno vojno.

4. Zahtevati, da Slovenija izterja vojno škodo od Nemčije in da se opravi prenos premoženja, ki so ga v Sloveniji pustili Avstrijci, v sklad za poravnavo vojne škode. Vlada RS naj zahteva tudi plačilo vojne škode od Hrvaške.

5. Pričakujemo, da bo Ministrstvo za kulturo RS skrbelo za ohranitev Evropskega muzeja o fašističnem in nacističnem nasilju, katerega zametke je 26. junija 2016 odprlo Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 na gradu Rajhenburg in kjer je že prikaz o nasilju nad slovanskimi narodi.

6. Poslati ponovno pismo ministru za kulturo, da naj podpre, da bi razstava   DIS o nasilju nad slovanskimi narodi postala stalna na gradu Rajhenburg kot zametek Evropskega muzeja žrtev fašizma in nacizma.

7. Skupščina DIS podpira sodelovanje z Mednarodnim odborom izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945, ki ima domicil pri Društvu izgnancev Slovenije 1941–1945.

8. Po možnostih postaviti razstavo DIS o slovenskih izgnancih v več krajih oziroma šolah po Sloveniji. 

9. Delegati priporočamo vsem krajevnim in območnim organizacijam DIS, naj se bolj zavzemajo, da se bodo v članstvo DIS vključili tudi potomci slovenskih izgnancev, beguncev in prisilnih delavcev, da bi se ohranjal zgodovinski spomin na tragedijo genocidne politike do Slovencev med drugo svetovno vojno.

10. Obvesti članstvo DIS prek Vestnika DIS, da bo članarina v letu 2018 enaka kot doslej, in sicer 10 EUR, in prispevek za Vestnik DIS bo 6 EUR in da se poveča število prejemnikov Vestnika DIS.

11. Nadaljevali bomo z zbiranjem podpornih članov DIS.

12. Delegati podpiramo predlog Zakona o povračilu gmotne vojne škode.

13. Še naprej je treba skrbeti za ohranjanje grobov in obeležij umrlim Slovencem v izgnanstvu.

14. Vzpodbujati je treba višje šole in univerze, da vključujejo v teme diplomskih in magistrskih nalog tudi vsebino o izgonu in prisilnem delu Slovencev med drugo svetovno vojno.

15. Organizirati je treba čim več predavanj za mlade o fašističnem in nacističnem nasilju in izgonu Slovencev.

16. Seznanjati je treba članstvo DIS s predpisi o delovanju DIS in zakoni, ki zagotavljajo status in pravice slovenskim izgnancem, beguncem in drugim žrtvam vojnega nasilja.

 

Komisija za sklepe:
Rudi Zadnik, Mihael Žgank, Alojz Jelovšek, Marija Zajc, Ivan Godec.

« Nazaj

Obvestila
Trenutno ni novic