Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiObvestilaArhiv obvestil VestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Obvestila

Program dela Društva izgnancev Slovenije 1941‒1945 za leto 2021
7. december 2020

1. a) Organizacijska dejavnost DIS V letu 2021 bomo program Društva izgnancev Slovenije 1941‒1945 prilagajali zdravstveni situaciji in starosti članov Izvršnega odbora DIS in njegovih komisij, starost je višja od 80 let. Upoštevali bomo tudi, da je starost članov DIS in odborov krajevnih in območnih organizacij še starejša.

V marcu 2021 bomo imeli skupščino DIS, kjer bomo sprejeli poročilo o finančnem poslovanju DIS v letu 2020 in poročilo Nadzornega odbora DIS o finančnem delu v letu 2020.

V letu 2021 bo tudi programska volilna Skupščina DIS, kjer bomo volili novo vodstvo DIS in člane IO DIS, Nadzornega odbora DIS, Svet DIS in Častno razsodišče DIS.

V leto 2021 bo tudi 30 let, odkar smo 9. junija 1991 ustanovili Društvo izgnancev Slovenije 1941‒1945 in bo organizirana prireditev in prikaz 30-letne dejavnosti DIS.

Ta prireditev bo predvidoma 7. junija 2021 ali dan prej. Deloval bo tudi Izvršni odbor in Komisije IO DIS.

Ponovno se bomo trudili, da bi se začela razprava v Državnem zboru RS o zakonu o povračilu vsaj simbolične vojne škode za gmotno škodo nastalo v času izgona Slovencev.

Še naprej bomo urejali dragocen arhiv, ki je nastajal 30 let in je na sedežu DIS na Einspielerjevi 6 v Ljubljani.

Še vedno bo občasno dežurstvo na DIS v skladu z možnostjo in v primeru, če se bo ustavila epidemija. Ostanejo pa telefonske povezave, ki jih imajo za DIS vse krajevne in območne organizacije DIS.

Stroški za organizacijsko dejavnost bodo znašali 30.260,00 evrov.

 

1. b) Socialno zdravstvena dejavnost

Vzpodbujali bomo 80 krajevnih in območnih organizacij DIS, v katerih je včlanjenih okrog 6500 izgnancev in beguncev, da potrebnim pomoči pomagajo na domu, posebno v odročnih krajih, kjer ni socialnih, patronažnih in drugih služb.

Zavzemali se bomo za ohranitev javnega zdravstvenega varstva in bomo proti kršenju pravic in se zavzemali, da bi nam vrnili pravico do klimatskega zdravljenja in da bi bil sprejet zakon o skrbi na domu in prednost pri zdravniku.

Vzpodbujali bomo predavanja in učne delavnice o ohranjanju zdravja in nekaterih bolezni starostnikov.

Prek Vestnikov DIS bomo tudi spodbujali naše člane, da se držijo navodil ministrstva za zdravje in vlade za zajezitev sedanjega nevarnega virusa.

Če bo možno, bomo organizirali seminar za aktiviste, ki izvajajo pomoč članom DIS na domovih.

Stroški za socialno-zdravstveno dejavnost bodo znašali 9.000,00 evrov.

 

1. c) Ohranjanje zgodovinskega izročila

   Skrbeli bomo za vzdrževanje in nadaljnjo širitev evropske zbirke podatkov na gradu Rajhenburg o fašističnem in nacističnem nasilju nad slovanskimi narodi.

   Še nadalje bomo zbirali spomine in pričevanja na izgon in begunstvo.

   Predlagali bomo fakultetam in višjim šolam, da izbirajo za vsebine seminarskih ali diplomskih in magistrskih nalog tudi teme o izgonu Slovencev in genocidni okupaciji Slovenije.

   Dogovorili se bomo s krajevnimi in območnimi organizacijami, da bi v šolah organizirali razstave o izgonu Slovencev med drugo svetovno vojno.

   Obeležili bomo dan slovenskih izgnancev 7. junij in pripravili prireditev ob 30. obletnici delovanja Društva izgnancev Slovenije 1941‒1945 in izdali zloženko o delu za uveljavljanje pravic izgnancev, beguncev in drugih žrtev fašizma in nacizma.

Za ohranjanje zgodovinskega izročila bomo rabili 15.000,00 evrov.

 

2. Mednarodna dejavnost DIS

   Z župani nemških mest bomo v stiku pisno in po telefonu zaradi vzdrževanja grobov slovenskih izgnancev, ki so umrli v izgonu v Nemčiji med drugo svetovno vojno.

   Sodelovali bomo pri odkritju imenskih spominskih tabel umrlih izgnancev v Nemčiji.

   Sodelovali bomo z društvi slovenskih izgnancev v Avstriji in na Hrvaškem.

   Ohranjali in vzdrževali bomo arhiv Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920‒1945.

   Sodelovali bomo pri sklicu seje Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920‒1945 , ki bo predvidoma v letu 2021 na Poljskem.

   Izdali bomo brošuro o sestanku Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920‒1945 , ki je bil ob 10. obletnici delovanja v Ljubljani. 

   Evropski uniji bomo predlagali sklic konference o uveljavljanju gmotne vojne škode iz druge svetovne vojne. 

Stroški za mednarodno dejavnost bodo znašali 10.000,00 evrov.

 

3. Informativna, publicistična in založniška dejavnost

·   Nadaljevali bomo z izdajanjem Vestnika DIS, vsaj 4-krat na leto.

·   Izdali bomo brošuro o 30-letni dejavnosti DIS.

·   Izdali bomo brošuro o skrbi za grobove Slovencev umrlih v izgnanstvu.

·   Tiskali bomo gradiva o tem, kako smo dosegli pravice za slovenske izgnance in begunce ter druge žrtve vojnega nasilja.

·   Po potrebi bomo ponatisnili nekatere brošure.

·   Tiskali bomo plakate, odličja DIS in izkaznice za člane in podporne člane.

·   Izdelati bomo dali značko – emblem o 30-letnici delovanja DIS.

·   Organizirali bomo informativne in tiskovne konference o izgonu Slovencev in genocidni okupaciji Slovenije med drugo svetovno vojno.

Stroški informativno založniške dejavnosti bodo znašali 36.100,00 evrov

 

4. Vzdrževanje in notranja obnova taborišča za izgon Slovencev v Brestanici

•   Skrbeli bomo za vzdrževanje in nadaljnjo obnovo taborišča za izgon Slovencev v Brestanici.

   Obnovili bomo tla in strop v tretji sobi v zgornjih prostorih taborišča, kjer smo leta 2019 naredili nove stopnice in vrata.

   Obnovili bomo velika vhodna vrata v taborišče.

   Pred vhodom v taborišče bomo postavili tablo z napisom taborišča in podatki o izgonu Slovencev.

Stroški vzdrževanja in nadaljnje obnove taborišča bodo znašali 5.000,00 evrov.

 


« Nazaj

Obvestila
Trenutno ni novic