Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiObvestilaArhiv obvestil VestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Obvestila

Vrnjena je pravica do zdraviliško – klimatskega zdravljenja
16. april 2021

V zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 je vrnjena tudi izgnancem in beguncem pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, ki smo jo imeli do leta 2012.

Državni zbor RS je na predlog Vlade RS 11. maja 2012 sprejel zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), po katerem so bile ukinjene nekatere pravice tudi slovenskim izgnancem in beguncem. Bila je ukinjena pravica do klimatskega in zdraviliškega zdravljenja in potni stroški v zdravilišče.

V DIS smo si več let prizadevali, da bi nam vrnili to pravico.

Februarja 2018 je bil vložen zakon o vračilu te pravice žrtvam vojnega nasilja in je že bil dan leta 2018 na dnevni red Državnega zbora RS. Zakon je tedaj vložil dr. Milan Brglez, vendar tedaj ni bil sprejet, ker so se že začele priprave na volitve.

Konec leta 2020 pa je bila v Državnem zboru RS sprejeto dopolnilo k zakonu o žrtvah vojnega nasilja v naslednjih členih:  v zakonu o žrtvah vojnega nasilja se za naslovom poglavja »2. zdraviliško in klimatsko zdravljenje« doda nov a/11. člen, ki se glasi: Žrtev vojnega nasilja ima pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja ob pogojih in obsegu, predpisanim za vojne invalide.

V zakonu se za poglavjem 3 doda pravica do potnih stroškov pri uveljavljanju pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja.

Zainteresirani za zdraviliško in klimatsko zdravljenje se o tem dogovori s svojim zdravnikom, ki izpolni bolniški list in ga potem predloži upravni enoti oziroma pošlje na pristojno zdravniško komisijo I. stopnje, ki poda izvid in mnenje o izpolnjevanju pogojev za zdraviliško klimatsko zdravljenje.

Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS je o tem že 15. januarja obvestilo vse upravne enote v Sloveniji.

Je pa ta pravica vezana še na sprejem Zakona o slovenskem odškodninskem skladu.

Po pravilniku o zdraviliškem in klimatskem zdravljenju vojnih invalidov, po katerih se določa klimatsko zdravljenje tudi za žrtve vojnega nasilja, so v 4. členu navedene naslednje bolezni:

 • bolezni gibalnega sistema: stanja po hujših poškodbah, težjih operacijah in opeklinah na gibalnem sistemu s funkcijsko prizadetostjo, s popravljivimi funkcionalnimi motnjami, in sicer po bolnišničnem zdravljenju ali kot nadaljevanje zdravljenja zaradi rehabilitacije;
 • težke bolezni in stanja hrbtenice po poškodbah ter operativnih posegih na hrbtenici;
 • vnetne revmatične bolezni;
 • degenerativne revmatične bolezni sklepov in hrbtenice, kot so artroze velikih sklepov (kolki, kolena);
 • bolezni živčnega sistema;
 • bolezni prebavnega sistema;
 • bolezni jeter, žolčnika in pankreasa;
 • bolezni srca in ožilja;
 • tuberkuloza pljuč in drugih organov;
 • ginekološke bolezni;
 • bolezni ledvic, sečevodov in sečnega mehurja.

Zdravnik pošlje bolniški list na zdravniško komisijo, ki odobri klimatsko zdravljenje.

Ivica Žnidaršič, prof.
predsednica DIS

« Nazaj

Obvestila
Trenutno ni novic