Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiObvestilaArhiv obvestil VestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Obvestila

Program dela DIS za leto 2022
1. marec 2022

V letu 2022 bomo program Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 prilagajali zdravstveni situaciji in starosti članov Izvršnega odbora DIS in njegovih komisij in članstva, ki je višja od 80 let. Protestiramo proti vojni in se zavzemamo za mir.

1. a) Organizacijska dejavnost DIS
V marcu 2022 bomo imeli skupščino DIS, kjer bomo sprejeli poročilo o finančnem poslovanju DIS v letu 2021 in poročilo Nadzornega odbora DIS o finančnem delu v letu 2021.
V letu 2022 bo tudi programsko volilna Skupščina DIS, kjer bomo volili novo vodstvo DIS in člane IO DIS, Nadzornega odbora DIS, Svet DIS in Častno razsodišče DIS. Delovali bodo tudi drugi organi Skupščine DIS.
V letu 2022 bo tudi 31 let, odkar smo 9. junija 1991 ustanovili Društvo izgnancev Slovenije 1941–1945 in bo organizirana prireditev in prikaz naše dolgoletne dejavnosti DIS.
Prireditev DIS bo predvidoma 4. junija 2022 in bo posvečena tudi dnevu izgnancev 7. juniju.
Organizirali bomo seminar za predsednike in blagajnike KO DIS in seminar za potomce izgnancev in beguncev in regijske posvete.
Ponovno se trudimo, da bi se začela razprava v Državnem zboru o zakonu o povračilu vsaj simbolične vojne škode za gmotno škodo, ki je nastala v času izgona Slovencev. V ta namen deluje štab za aktivizacijo izgnancev in beguncev DIS.
Naredili bomo popis članstva DIS po krajevnih in območnih organizacijah DIS, da bi ugotovili, koliko izgnancev in beguncev bo vložilo zahtevek za poplačilo gmotne škode.
Pozivamo slovenske izgnance in begunce, da naj volitvah podprejo stranko LMŠ, ki je vključila med kandidate za poslance Državnega zbora RS tudi člana Društva utgnancev Slovenije 1941–1945, mag. Gregorja Kaplana.

1. b) Socialno zdravstvena dejavnost
Vzpodbujali bomo 80 krajevnih in območnih organizacij DIS, v katerih je včlanjenih okrog 6500 izgnancev in beguncev, da potrebnim pomoči pomagajo na domu, posebno v odročnih krajih, kjer ni socialnih, patronažnih in drugih služb.
Zavzemali se bomo za ohranitev javnega zdravstvenega varstva in bomo proti kršenju pravic. Zadovoljni smo, da so nam vrnili klimatsko zdravljenje.
Vzpodbujali bomo predavanja in učne delavnice o ohranjanju zdravja in nekaterih bolezni starostnikov.
Skrbeli bomo za uveljavljanje zakona o skrbi na domu.

1. c) Ohranjanje zgodovinskega izročila
• Še naprej bomo skrbeli za ohranitev največjega taborišča za izgon v Brestanici in postavili tablo z napisom o tem zbirnem taborišču.
• Skrbeli bomo za izpopolnitev evropskega muzeja o nasilju nad slovanskimi narodi med drugo svetovno vojno, ki smo ga leta 2016 odprli na gradu Rajhenburg.
• Še nadalje bomo zbirali spomine in pričevanja na izgon in begunstvo.
• Predlagali bomo fakultetam in višjim šolam, da izbirajo za vsebine seminarskih ali diplomskih in magistrskih nalog tudi teme o izgonu Slovencev in genocidni okupaciji Slovenije.
• Dogovorili se bomo s krajevnimi in območnimi organizacijami, da bi organizirali razstave v šolah o izgonu Slovencev med drugo svetovno vojno.
• Obeležili bomo dan slovenskih izgnancev v juniju in pripravili prireditev, vezano na izgon Slovencev.
• Sodelovali bomo pri pohodih, ki jih organizirajo krajevne in območne organizacije DIS ob nemško-italijanski meji in meji z NDH ter spodbujali udeležbo mladih na teh prireditvah.
• Še naprej bomo urejali dragocen zgodovinski arhiv, ki je nastajal 31 let in je na sedežu DIS na Einspielerjevi 6, v Ljubljani. Del arhiva bomo uredili za oddajo v Arhiv Republike Slovenije.
Za ohranjanje zgodovinskega izročila bomo rabili 12.000,00 evrov.

2. Mednarodna dejavnost DIS
• Protestirali bomo proti vojni in se zavzemali za mir.
• Nadaljevali bomo, pisno in po telefonu, s sodelovanjem tudi z drugimi nemškimi mesti o vzdrževanju grobov slovenskih izgnancev.
• Organizirali bomo izlet v Neresheim in si ogledali na novo odkrito obeležje o 23 umrlih Slovencih med izgnanstvom v tem mestu, ob samostanu.
• Sodelovali bomo pismeno in po telefonu z župani nemških mest o vzdrževanju grobov slovenskih izgnancev, ki so umrli v izgonu v Nemčiji med drugo svetovno vojno.
• Sodelovali bomo pri odkritju imenskih spominskih tabel umrlih Slovencev v izgnanstvu v Nemčiji.
• Sodelovali bomo z društvi slovenskih izgnancev v Avstriji in na Hrvaškem.
• Ohranjali in vzdrževali bomo arhiv Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945.
• Sodelovali bomo pri sklicu seje Mednarodnega odbora, ki ima domicil pri DIS in pozivali za mir in proti vojni.
• Evropski uniji bomo predlagali sklic konference o uveljavljanju gmotne vojne škode iz druge svetovne vojne.

3. Informativna, publicistična in založniška dejavnost
• Nadaljevali bomo z izdajanjem Vestnika DIS, vsaj 4-krat na leto.
• Izdali bomo brošuro o skrbi za grobove Slovencev umrlih v izgnanstvu.
• Tiskali bomo gradiva o tem, kako smo dosegli pravice slovenskim izgnancem in beguncem ter drugim žrtvam vojnega nasilja.
• Po potrebi bomo ponatisnili nekatere brošure.
• Organizirali bomo informativne in tiskovne konference o izgonu Slovencev in genocidni okupaciji Slovenije med drugo svetovno vojno.
• Nadaljevali bomo z javnimi pozivi za uresničitev pravice do vojne škode, ki so jo izgnanci in begunci utrpeli med 2. svetovno vojno.

4. Vzdrževanje in notranja obnova taborišča za izgon Slovencev v Brestanici
• Skrbeli bomo za obstoj in vzdrževanje taborišča za izgon Slovencev v Brestanici.
• Pred vhodom v taborišče bomo postavili tablo z napisom taborišča in podatki o izgonu Slovencev.
• Omogočali bomo ogled taborišča in organizirali dneve odprtih vrat.
• Podpisali bomo dogovor s Celjsko škofijo o nadaljnjem sodelovanju in ohranjanju taborišča tudi po izteku sprejete pogodbe.

« Nazaj

Obvestila
Trenutno ni novic