Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiObvestilaArhiv obvestil VestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Obvestila

PROGRAM DELA DRUŠTVA IZGNANCEV SLOVENIJE 1941–1945 ZA LETO 2024
15. december 2023

V letu 2024 bomo program Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 prilagajali zdravstveni situaciji in starosti članov Izvršnega odbora DIS in njegovih komisij in članstva, ki je višja od 82 let.

1.a) Organizacijska dejavnost DIS

V marcu 2024 bomo imeli skupščino DIS, kjer bomo sprejeli poročilo o delu DIS in o finančnem poslovanju DIS v letu 2023 in poročilo Nadzornega odbora DIS o finančnem poslovanju v letu 2023.
Delovali bodo tudi drugi organi Skupščine DIS.
V letu 2024 bo 33 let, odkar smo 9. junija 1991 ustanovili Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945.
V letu 2024 bomo organizirali razstavo o knjigah, revijah, brošurah o izgonu in pomoči pri reševanju pravic žrtvam vojnega nasilja izgnancem in beguncem. Na razstavi bodo tudi fascikli z imeni in priimki 18.000 izgnancev, ki so prisilno delali v tretjem rajhu, viden bo tudi pregled tiska po letih, seznam referatov in gradiv predsednice DIS, itd.
7. junija bomo obeležili dan slovenskih izgnancev.
Sodelovali bomo na območnih prireditvah krajevnih organizacij DIS in pohodih ob nemško-italijanski meji.
V juniju 2024 bomo organizirali dan odprtih vrat v taborišču za izgon Slovencev v Brestanici,
25. junija 2024 bo možen ogled razstave o izgonu v Zadružnem domu na Bučki, ogled tabele o 56 izgnancev umrlih v taborišču, mejni kamen o poteku originalne nemško-italijanske meje in plošča DIS na ostanku – piramidi – mejne opazovalnice na Slemenu.

1.b) Socialno zdravstvena dejavnost

Vzpodbujali bomo 76 krajevnih in območnih organizacij DIS, v katerih je včlanjenih okrog 6.500 izgnancev in beguncev, da potrebnim pomoči pomagajo na domu, posebno v odročnih krajih, kjer ni socialnih, patronažnih in drugih služb.
Vzpodbujali bomo predavanja in učne delavnice o ohranjanju zdravja in nekaterih bolezni starostnikov.
Skrbeli bomo za uveljavljanje zakona pomoči o skrbi na domu.
Napravili bomo popis izgnancev, ki živijo v domovih za starejše in ugotovili, kakšna je skrb zanje.

1.c) Ohranjanje zgodovinskega izročila

Še naprej bomo skrbeli za ohranitev največjega taborišča za izgon v Brestanici in postavili tablo z napisom o tem zbirnem taborišču.
Skrbeli bomo za izpopolnitev evropskega muzeja o nasilju nad slovanskimi narodi med drugo svetovno vojno, ki smo ga leta 2016 odprli na gradu Rajhenburg.
Še naprej bomo zbirali spomine in pričevanja o izgonu in begunstvu.
Fakultetam in višjim šolam bomo predlagali, da izbirajo za vsebine seminarskih ali diplomskih in magistrskih nalog tudi teme o izgonu Slovencev in genocidni okupaciji Slovenije.
S krajevnimi in območnimi organizacijami se bomo dogovorili, da bi v nekaterih šolah organizirali razstave o izgonu Slovencev med drugo svetovno vojno, ki jo je naredil DIS.
Obeležili bomo dan slovenskih izgnancev.
Sodelovali bomo pri pohodih, ki jih organizirajo krajevne in območne organizacije DIS in spodbujali udeležbo mladih na teh prireditvah.
Še naprej bomo urejali dragocen zgodovinski arhiv, ki je nastajal 33 let in je na sedežu DIS na Einspielerjevi 6 v Ljubljani. Del arhiva bomo uredili za oddajo v Arhiv Republike Slovenije.

2. Mednarodna dejavnost DIS

Sodelovali bomo pismeno in po telefonu z župani nemških mest o vzdrževanju grobov slovenskih izgnancev, ki so umrli v izgonu v Nemčiji med drugo svetovno vojno.
Sodelovali bomo pri odkritju imenskih spominskih tabel umrlih Slovencev v izgnanstvu v Nemčiji.
Ohranjali in vzdrževali bomo arhiv Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920–1945, ki ima domicil v Sloveniji pri DIS.
Sodelovali bomo pri sklicu seje Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma iz desetih evropskih držav.

3. Informativna, publicistična in založniška dejavnost

Nadaljevali bomo z izdajanjem Vestnika DIS vsaj 4-krat na leto.
Po potrebi bomo ponatisnili nekatere brošure.
Dopolnili bomo brošuro o spominskih obeležjih izgnancev z dopolnjenimi podatki.
Organizirali bomo informativne in tiskovne konference o izgonu Slovencev in genocidni okupaciji Slovenije med drugo svetovno vojno.
Po potrebi bomo izdelali brošure in knjige sodelavcev DIS, v katerih bodo tudi podatki o delu izgnancev in beguncev.

4. Informacijski center DIS

Uredili bomo Informacijski center DIS in arhiv delovanja DIS.
Vzdrževali bomo arhiv Mednarodnega odbora.
Uredili bomo dragocen arhiv o vojni škodi.
Uredili bomo gradiva predsednice DIS o prizadevanjih za pravice žrtev vojnega nasilja.

5. Vzdrževanje in notranja obnova taborišča za izgon Slovencev v Brestanici

Skrbeli bomo za obstoj in vzdrževanje taborišča za izgon Slovencev v Brestanici.
Naredili in odprli bomo tablo z napisom taborišča, podatki o izgonu Slovencev in obnovi taborišča.
Omogočali bomo ogled taborišča in organizirali dneve odprtih vrat.
Podpisali bomo dogovor s Celjsko škofijo o nadaljnjem sodelovanju in ohranjanju taborišča tudi po izteku sprejete pogodbe.
Obeležili bomo 20. letnico pogodbe z Mariborsko škofijo in Društvom izgnancev Slovenije za 90-letno lastništvo hlevov za ureditev kot spominski objekt.

Društvo izgnancev Slovenije 1941‒1945
Ivica Žnidaršič, prof.
Predsednica

Opomba:
O tem programu bodo razpravljali še delegati Skupščine DIS.

« Nazaj

Obvestila

Predsednica DZ RS mag. Urška Klakočar Zupančič je sprejela delegacijo DIS
26. april 2024

Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je v četrtek, 21. 3. 2024, v Državnem zboru RS sprejela predstavnike DIS. Delegacijo DIS so sestavljali mag. Franc Žnidaršič, Alojz Rupar, Marijan Špegelj ter poznavalec odprtih vprašanj za vojno škodo mag. Gregor Kaplan.

Več »