Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiObvestilaArhiv obvestil VestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Obvestila

Četrti celodnevni seminar za profesorje zgodovine na osnovnih in srednjih šolah.
16. oktober 2006

Seminar bo potekal v soboto 25. novembra 2006 od 9.00 do 16.00 ure v prostorih muzeja slovenskih izgnancev na gradu Rajhenburg v Brestanici pri Krškem.

Društvo izgnancev Slovenije 1941-45 organizira že četrti celodnevni seminar za profesorje zgodovine na osnovnih in srednjih šolah.

Seminar bo potekal v soboto 25. novembra 2006 od 9.00 do 16.00 ure v prostorih muzeja slovenskih izgnancev na gradu Rajhenburg v Brestanici pri Krškem.

Ugledni univ. profesorji bodo posredovali zgodovinske teme o okupatorjih in njihovi raznarodovalni in genocidni politiki do Slovencev med drugo svetovno vojno.

Med seminarjem je predviden tudi ogled zbirke o izgonu Slovencev v letih 1941-1945. Seminar je brezplačen, prav tako tudi kosilo. Za povračilo potnih stroškov se dogovorite z vodstvi šol.

Svetovalka za zgodovino na zavodu za šolstvo Vilma Brodnik priporoča udeležbo na seminarju tudi učiteljem državljanske vzgoje in etike ter družboslovja.


Program vsebine:

Sobota 25.november 2006

od 9.00 do 9.30
Otvoritev in obrazložitev ciljev seminarja. (Ivica Žnidaršič, prof., predsednica Društva izgnancev Slovenije 1941-1945)

od 9.30 do 10.30:
Okupacija in razkosanje Slovenije (dr. Damjan Guštin, docent)

od 10.30 do 11.30:
Raznarodovalna in genocidna politika do Slovencev med drugo svetovno vojno (dr. Mitja Ferenc, univ. prof.)

ODMOR 5 minut

od 11.35 do 12.30:
Izgon Slovencev v letih 1941-1945 in begunstvo (dr. Božo Repe, univ. prof.)

od 12.30 do 13.30:
Vključevanje osebne zgodovine v pouk na primeru izgnancev (Vilma Brodnik, prof., Zavod za šolstvo republike Slovenije)

ODMOR 5 minut

od 13.35 do 14.00:
Odgovori na vprašanja

od 14.00 do 14.30:
Ogled muzeja slovenskih izgnancev 1941-1945 na gradu Rajhenburg

od 15.00 uri:
Zaključek seminarja in dogovore za nadaljne sodelovanje.
Podelitev potrdil o opravljenem seminarju

Vse podrobne informacije lahko dobite na sedežu Društva izgnancev Slovenije, v Ljubljani, Komenskega 78 in na telefonu 01 434 48 80 ali 051 38 32 32.

« Nazaj

Obvestila
Trenutno ni novic