Društvo izgnancev Slovenije

DruštvoPravni aktiDejavnostiObvestilaArhiv obvestil VestnikPublikacijePovezaveFoto arhivInformacijski center

Obvestila

Sklepi skupščine DIS, 29. septembra 2011
30. september 2011

Na skupščini DIS je bilo prisotnih 77 delegatov Krajevnih in Območnih organizacij DIS. Udeležbo so opravičili delegati iz Tolmina, Dol pri Litiji, Kapel, Globokega, Bizeljskega in Nove Gorice.

SPREJETI SKLEPI

1.    Delegati Krajevnih in Območnih organizacij Društva izgnancev Slovenije 1941–1945 (DIS), zbrani na redni letni skupščini DIS 29. septembra 2011, so sprejeli poročilo predsednice DIS o dejavnosti Skupščine DIS in njenih organov za obdobje julij 2010–julij 2011 in ob tem ugotovili, da je bila aktivnost društva zelo velika in da je bil tudi program obeleževanja 70. obletnice izgona in 20-letnice delovanja DIS na solidni višini.

2.    Delegati so razpravljali o finančno ovrednotenem predlogu programa Skupščine DIS za leto 2012 in ga sprejeli.
    V letu 2012 ni predvidena nobena večja prireditev ob dnevu izgnancev, 7. junija pa bodo območne prireditve. Obeležena pa bo tudi 20-letnica izdajanja Vestnika DIS.

3.    Leto 2012 je proglašeno za »Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami«.
    Vse Krajevne in Območne organizacije DIS so dolžne razviti vse možne oblike pomoči potrebnim članom na domu. Za pridobivanje dodatnih sredstev za to dejavnost se naj KO in OO DIS javljajo na razpise občin.

4.    Nadaljevati je treba s prizadevanji, da bi Vlada RS z ministrstvom za zunanje zadeve začela pogajanja z ZR Nemčijo za povrnitev vojne škode, da bi tako Slovenija lažje poravnala odškodnine za gmotno škodo upravičencem.

5.    Delegati so izrazili zahvalo mag. Francu Žnidaršiču, vodji nepovezanih poslancev v Državnem zboru in predsedniku Demokratične stranke dela, za pobude, ki jih je dal predsedniku Vlade RS z zahtevo, da ob obisku nemške kanclerke Angele Merkel sporoči odločnost Vlade RS, da je potrebno začeti z Nemčijo pogovore o vojni škodi in odškodninah.

6.    Delegati so priporočili vsem Krajevnim in Območnim organizacijam DIS, naj se bolj zavzemajo, da bi se v članstvo DIS vključili tudi svojci in potomci slovenskih izgnancev, beguncev, prisilnih delavcev in drugih žrtev vojnega nasilja, da bi tudi ti o tragediji genocidne politike do Slovencev med drugo svetovno vojno seznanjali prihodnje rodove. V letu 2012 naj IO DIS pripravi celovito analizo članstva DIS.

7.    Gojiti in poglabljati je treba sodelovanje s kraji izgnanstva in skrbeti za grobove slovenskih izgnancev v tujini ter organizirati izlete v kraje izgnanstva vsaj enkrat na leto.

8.    Organizirati in propagirati je treba pohode ob nemško-italijanski in nemško-NDH meji ter pohode po vaseh izgnanih Kozjancev.

9.    Doseči je treba ponovno postavitev spominskih plošč DIS na Škofovih zavodih v Šentvidu in Goričanah.

10.    Nadaljevati je treba mednarodne aktivnosti, da bi muzej izgnancev na obnovljenem gradu Rajhenburg postal evropski muzej izgnancev in beguncev žrtev nacizma in fašizma v letih 1920–1945.

11.    Krajevne in Območne organizacije DIS se morajo odzivati na pojave fašističnih in nacističnih organizacij in risanje njihovih simbolov ter izražati javen protest proti tem provokacijam.

12.    IO DIS naj organizira seminarje za predsednike in predsednice Krajevnih in Območnih organizacij DIS ter za  potomce izgnancev in beguncev.

13.    Delegati so potrdili predlog, da bo članarina DIS enaka tudi v letu 2012, in sicer 8 evrov, prispevek za Vestnik DIS pa 5 evrov. Krajevne in Območne organizacije DIS morajo 3 evre od članarine in 5 evrov kot prispevek za vse prejemnike Vestnika DIS nakazati na DIS, ne glede na to, ali so jih od članov zbrale. Krajevne in Območne organizacije DIS se s člani DIS lahko dogovorijo še za dodatne prispevke za svojo dejavnost, zlasti za pomoč članom DIS na domu.

14.    Prouči se možnost za financiranje DIS s podpornimi člani DIS. V zvezi s podpornimi člani DIS je treba dopolniti Statut DIS.
 
15.    KO DIS in OO DIS naj do konca novembra pošljejo podatke o dnevih dežurstev z navedbo telefonske številke, kamor lahko člani DIS kličejo. Dobro bi bilo, da zraven napišejo tudi ime predsednika oziroma predsednice Krajevne ali Območne organizacije  DIS.

Sprejeto na skupščini DIS 29. 9. 2011

« Nazaj

Obvestila
Trenutno ni novic